Portfolio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Byggnation av staket runt tomt samt ny grind med grindstolpar och lyktor. Anläggning av grusväg, stenläggning och plantering av buskar och gräs.